Εργατικό Κέντρο Ρόδου
Ρόδος

Παρέμβαση για τα “σεμινάρια” της PRAKTIKER στις αργίες της Δευτέρας και Τρίτης του Πάσχα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου από κοινού με το Παράρτημα Ν. Δωδεκανήσου του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση», καταγγέλλουν την απόφαση της εταιρείας PRAKTIKER HELLAS να προσκαλέσει για εργασία το προσωπικό της, με πρόσχημα την παρακολούθηση «σεμιναρίων», τη Δευτέρα 3/5 και την Τρίτη 4/5 που είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Η εταιρεία PRAKTIKER προκαλεί με την απόφασή της το σύνολο των εργαζομένων του νησιού. Είχε στη διάθεσή της σχεδόν έξι (6) μήνες για να πραγματοποιήσει όσα σεμινάρια ήθελε στο προσωπικό της. Πάραυτα αποφάσισε να μας προκαλέσει, υλοποιώντας μια τέτοια απόφαση στις αργίες του Πάσχα και το κυριότερο σε ημέρα (4/5) που τα συνδικάτα πραγματοποιούν 24ωρη απεργία για τις εκδηλώσεις τιμής της Πρωτομαγιάς. Τους καλούμε να πάρουν πίσω την απόφασή τους. Τους προειδοποιούμε ότι θα είμαστε εκεί να ξεσκεπάσουμε τα σχέδιά τους.

Σοβαρή θα είναι και η ευθύνη των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε περίπτωση που χορηγήσουν ειδική άδεια στην PRAKTIKER με αυτό το αστείο πρόσχημα. Η προβλεπόμενη στο Β.Δ. 748/1966, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητώς ανάλογα με την δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών (π.χ. επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επισιτιστικά καταστήματα κτλ). Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν αν λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας και χωρίς να

συντρέχει λόγος επείγουσας ή έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ