ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. Διαγωνισμοί
Δήμος

Υπάρχει ζήτημα και με τις απευθείας αναθέσεις της Δημοτικής επιχείρησης ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. ;

Το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς των 60.000+ΦΠΑ=74.400,00 ευρώ της επιχείρησης του Δήμου Ρόδου ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε.  Σε αυτό το διάστημα δεχθήκαμε αρκετές απόψεις φίλων της σελίδας μας αλλά και στελεχών της αυτοδιοίκησης σχετικά με το θέμα και αυτό που αναδείχθηκε είναι ότι υφίσταται ζήτημα όχι μόνο με τους πρόχειρους διαγωνισμούς των 74.400,00 ευρώ αλλά και με τις απευθείας αναθέσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με τους κανόνες και τη νομοθεσία που ισχύει στο Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 20.000,00+ΦΠΑ=24.800,00 Ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πάντα προσοχή ώστε να μην γίνεται κατάχρηση αυτής της δυνατότητας που δίνει ο νόμος, με τρόπο που να αποφεύγεται η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, μας δόθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. έχουν γίνει αναθέσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους που υπερβαίνουν αθροιστικά το ετήσιο όριο των 24.800,00 ευρώ. Είναι τρεις οι περιπτώσεις αυτές που αφορούν δύο κατασκευαστές και μία επιχείρηση μικτών δραστηριοτήτων που για το έτος 2020 έλαβαν με απευθείας αναθέσεις ποσά της τάξεως των 67.000,00 ευρώ, 73.000,00 ευρώ και 125.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

Η επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. ιδρύθηκε από τον Δήμο Ρόδου και της παραχωρήθηκε μια πολύ σημαντική προίκα από την ακίνητη περιουσία του Δήμου, προίκα που δημιουργεί και έσοδα τέτοια που να καθιστούν την εταιρεία υγιή και κερδοφόρα. Είναι σίγουρο και αντικειμενικό ότι η κρίση της πανδημίας έχει πλήξει και την ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. και από την εταιρεία έχει παρουσιαστεί η ανάγκη να στηριχθεί οικονομικά από τον μέτοχο της, Δήμο Ρόδου.

Ο Δήμος Ρόδου είναι λογικό να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις που του ανήκουν αλλά σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μπει μια πολύ αυστηρή προϋπόθεση, αυτή του ελέγχου της διαχείρισης που γίνεται στο δημόσιο χρήμα και της απάντησης με στοιχεία και δημόσιο τρόπο.