Τρίτη, 3 Αυγούστου

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά δικαιώνει τον Δήμο Ρόδου για το Ηχος & Φως

0
Η διαμάχη του Δήμου Ρόδου με την εταιρεία Ηχος & Φως Α.Ε. συνεχίστηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Ο Δήμος Ρόδου ερευνώντας την συμφωνία αλλά και την πορεία της εκτέλεσης αυτής κατέληξε στην απόφαση της καταγγελίας της σύμβασης και η εταιρεία προσέφυγε στην Δικαιοσύνη κατά των αποφάσεων του Δήμου.
Με την απόφαση Ν19/2021 του αρμόδιου Συμβουλίου του Η’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς σχετικά με την αίτηση αναστολής της Ηχος & Φως Α.Ε. αλλά και την αίτηση ανάκλησης προσωρινής διαταγής του Δήμου Ρόδου, το δικαστήριο  απέρριψε το αίτημα της Ηχος & Φως Α.Ε. για αναστολή εκτέλεσης των υπ’ αριθ. 47Α/2021, 47Γ/2021, και 47Ε/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα για αναστολή εκτέλεσης των υπ’ αριθ/ 47Β/2021 και 47Δ/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Πιο συγκεκριμένα, για την 47Β/2021 (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης ως προς το 1/3 του ποσού
που προκύπτει από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών της Ηχος & Φως Α.Ε.
– Για την  απόφαση 47Α/2021 της Οικονομικής Επιτροπής που διέλαβε  ότι η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, έληξε 31-12-2018 και δεν δικαιούται η ανάδοχος  της αιτηθείσας 4ης παρατάσης , το Δικαστήριο απέρριψε πλήρως την αίτηση αναστολής.
– Για την  απόφαση 47Β/2021 της Οικονομικής Επιτροπής που διέλαβε  ότι α) Λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων ο Δήμος Ρόδου προέβη νόμιμα σε Καταγγελία της Σύμβασης και β) Κατόπιν αυτού να καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το Δικαστήριο απέρριψε  πλήρως την αίτηση αναστολής στο ζήτημα της Καταγγελίας της Σύμβασης από τον Δήμο,   ενώ  επί της Εγγυητικής Επιστολής αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης μόνο ως προς το 1/3 του ποσού.
– Για την  απόφαση 47Γ/2021 της Οικονομικής Επιτροπής που διέλαβε  ότι   ανακαλούνται ως παρανόμως εκδοθείσες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:  321/2017 (μεταβολή αντικειμένου σύμβασης από οπτικοακουστικό θέαμα σε θεματικό πάρκο), 900/2018 (μεταβολή μετοχικής σύνθεσης), 1171/2018,328/2019,690/2019 (τρεις παρατάσεις προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών), το Δικαστήριο απέρριψε πλήρως   την αίτηση αναστολής, δηλαδή δέχθηκε ότι όλες οι παραπάνω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παράνομες και σωστά ανακλήθηκαν.
  – Για την  απόφαση 47Δ Γ/2021 της Οικονομικής Επιτροπής που διέλαβε  ότι   πρέπει να εισπραχθούν όλα τα οφειλόμενα από την Ηχος και Φως ΑΕ, το Δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης είσπραξης των οφειλομένων, μόνο και πάλι  ως προς το 1/2 του βεβαιωθέντος ποσού.
  – Για την  απόφαση 47Ε Γ/2021 της Οικονομικής Επιτροπής που διέλαβε  ότι  όλος ο Φάκελος της υπόθεσης πρέπει να διαβιβαστεί σε Ελεγκτικές Αρχές,   το Δικαστήριο απέρριψε πλήρως   την αίτηση αναστολής.
 
Κύκλοι του Δήμου Ρόδου δηλώνουν ότι οι δικές τους αποφάσεις υπαγορεύονται από την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και μόνο και ότι η στάση της προηγούμενης δημοτικής αρχής στο συγκεκριμένο θέμα δεν προστάτευε τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου.  Η νομική διαμάχη έχει συνέχεια αλλά το τοπίο αρχίζει σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει και αυτό μόνο όφελος είναι για τον Ροδιακό λαό, στον οποίο κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν μονομερώς την δική τους εκδοχή.  ῾Ὁύτε βήμα πίσω απο τη νομιμότητα῾῾ δηλώνουν οι αρμόδιοι της σημερινής δημοτικής αρχής. 

Leave A Reply