ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε Κοιλάδα των Πεταλούδων Διαγωνισμός
Μετά τους δύο διαγωνισμούς των 60.000,00 ευρώ της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ρόδου ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε  που έχουν συγκεντρώσει την προσοχή των ελεγκτικών αρχών, λόγω παρεμφερούς αντικειμένου, που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ένας νέος διαγωνισμός και αυτός των 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ, έρχεται να δημιουργήσει ερωτήματα λόγω του αντικειμένου του.
 
Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε τους δύο διαγωνισμούς για την Κοιλάδα των Πεταλουδών στους οποίους υπήρχαν τα εξής ευρήματα ως προς το περιεχόμενό τους :
Για την Κοιλάδα των Πεταλούδων, η διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. ανέβασε συνοπτικό διαγωνισμό με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και με τίτλο : 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ.
Ο παραπάνω διαγωνισμός που πήρε αριθμό αριθμό συστήματος 21PROC0088079735 2021-02-02 έχει ως αντικείμενο εκτός της έκδοσης των εισιτηρίων των επισκεπτών στην Κοιλάδα Πεταλουδών και ένα άλλο αντικείμενο, αυτό “της υποδοχής των επισκεπτών στο φυσικό μνημείο και της καθοδήγησης τους στους χώρους αυτού. Της διανομής των πληροφοριακών φυλλαδίων”. Μέχρι εδώ όλα καλά.
 
Πλην όμως η ίδια εταιρεία, η ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. και για το ίδιο μνημείο, της Κοιλάδας Πεταλούδων και για το ίδιο διάστημα έχει βγάλει και έναν άλλο διαγωνισμό με τίτλο :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INFORMATION DESK) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.000 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ. 
Σε αυτό τον διαγωνισμό που πήρε αριθμό συστήματος 21PROC008087512  2021-02-03 το αντικείμενο που περιγράφεται ως υποχρέωση του αναδόχου είναι μεταξύ και άλλων το εξής : 
-Η εξασφάλιση άριστης εξυπηρέτησης επισκεπτών του φυσικού μνημείου
-Παροχή πληροφοριών (στην ελληνική, την αγγλική και την γερμανική γλώσσα) για τα σημεία ενδιαφέροντος του φυσικού μνημείου και της εν γένει περιοχής
-Προσφορά έντυπης πληροφόρησης.
 
Η διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. ανέβασε και άλλο διαγωνισμό των 60.000,00 ευρώ με την πρωτότυπη αυτή την φορά υπηρεσία της διευθέτησης της κυκλοφορίας.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε προχώρησε στην προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών με αντικείμενο :  ”Διευθέτηση της κυκλοφορίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των χώρων στάθμευσης της Κοιλάδας των Πεταλουδων”.
Ο διαγωνισμός που πήρε αριθμό συστήματος 21PROC008095115 2021-02-04 έχει προϋπολογισμό και αυτός το ποσό των 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ και αφορά και αυτός το διάστημα 01.04.2021 έω2 31.10.2021.
Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό το αντικείμενο που περιγράφεται σε αυτό τον διαγωνισμό, αφού όπως περιγράφει η διακήρυξη αφορά σε :
– Διευθέτηση της κυκλοφορίας στους δρόμους που περιβάλλουν το φυσικό μνημείο των Πεταλούδων
-Όδευση των οχημάτων προς τους οργανωμένους χώρους στάθμευσης και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των χώρων. Στον έλεγχο θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η ορθή διαχείριση των χώρων.
-Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του φυσικού μνημείου υπο τις οδηγίες και εντολές των αρμοδίων της αναθέτουσας εταιρείας
-Ενεργός, διαρκής και επιτόπιος έλεγχος όλων των χώρων στάσης, στάθμευσης, επιβίβασης και αποβίβασης των μέσων μαζικής μεταφοράς και τουριστικών λεωφορείων
-Παροχή κάθε διευκόλυνσης στις μονάδες των σωμάτων ασφαλείας και προστασίας του πολίτη σε περίπτωση που απαιτηθεί και εφαρμογή όλων των σχετικών σχεδίων
-Διαρκής έλεγχος για την ορθή λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών εντός της κοιλάδας
-Απαγόρευση εισόδου και απομάκρυνση επαιτών και μικροπωλητών, διαφημιστών, πλασιέ και γενικά ατόμων που δεν έχουν σχέση με τον χώρο σε όλο το εύρος της κοιλάδας και του περιβάλλοντος χώρου.
 
Ο Δήμος Ρόδου, τελικά θα πρέπει να απαντήσει αν σε αυτή την περίοδο που η ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. δηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση και ζητά και την οικονομική στήριξη του Δήμου Ρόδου, μπορεί να προχωρά σε
διαγωνισμούς των 74.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) με παρεμφερές αντικείμενο για την υποδοχή και έκδοση εισιτηρίων ή και την διευθέτηση της στάθμευσης όπως διαπιστώνουμε σε αυτό των διαγωνισμό.