Ω της δηλώσεως απόηχε !!
Ρόδος

“Ω της δηλώσεως απόηχε” – Γράφει ο Υμνωδός

Και προέβην εις βαρυσήμαντον δήλωσην  !!!

 

Και μετά ταύτα, του ουρανού το καταπέτασμα εσχίσθη, ο ήλιος εκρύβη, εσείσθησαν τα θεμέλια της γής, εις την στεριά οι ιχθείς αναβέβηκαν, τα θεριά ημέρεψαν, τα πουλιά εσίγησαν, έχασεν η Βενετιά βελόνι, οι καρεκλοθήρες ανεθάρρησαν σφόδρα και οι γέλωτες των πικραμένων ηκούσθησαν ως τας απέναντι όχθας!!!!

 

Και ενεπνεύσθη ο υμνωδός!!!

 

Και ιδού ο ύμνος!!!!

 

Ω της παραφροσύνης λογική!

Ω της μπουρδολογίας δόξα!

Ω της εμπαθείας το άπειρον!!!

Ω της ψευδολογίας το υπέρμετρον!

Ω της θρασύτητας το κάλλος!

Ω των ονείρων απατηλότερον!

ΧΑΙΡΕ Χαίρε του ψεύδους γενάρχη!

Χαίρε του κόσμου περίγελε!

Χαίρε των μωρών η βιτρίνα!

Χαίρε των δανειστών το εγκαλόπισμα!

Χαίρε των αποτυχημένων ντελάλη!

Χαίρε του κατεστημένου καθρέπτη!

Χαίρε της λάσπης πρωτομάστορα!

Χαίρε των χρεών αρχιτρίκλινε!

Χαίρε της ντροπής ανερυθρίαστε!

Χαίρε των δικαστηρίων θαμώνα!

Χαίρε των απειλών αρχιτέκτονα!

Χαίρε του παραδόξου συγκάτοικε!

Χαίρε της διαπλοκής επιστέγασμα!

Χαίρε του παρελθόντος νοσταλγέ!

Χαίρε της τριανδρίας η ελπίς!

Χαίρε του μικροφώνου παράφρονα!

Χαίρε της φαντασίας σου δέσμιε!

Χαίρε της μοναξιάς σου συνοδοιπόρε!

Χαίρε της πενίας του πνεύματος έξαρχε!

Χαίρε τύπε απίστευτε!!!