Τρίτη, 3 Αυγούστου

Παράνομη κρίθηκε η ρύθμιση χρεών της ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε., στην Ειδική Επιτροπή του αρ. 152 του ν.3463/2006

0

Η Δημοτική αρχή υπό τον Αντώνη Καμπουράκη έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι στα δικά της σχέδια δεν χωράνε εκπτώσεις σε ότι αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων της και την χρηστή διαχείριση του δημοτικού χρήματος. Αυτό φάνηκε με την στάση της σε αρκετά ζητήματα από αυτά που κληρονόμησε και στα οποία αναζήτησε από την αρχή απαντήσεις σε ερωτήματα που έθετε το πολιτικό της προσωπικό.

Η υπόθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων στον Δήμο Ρόδου είναι μια από αυτές και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος της θα μας απασχολήσει και δημοσιογραφικά στο μέλλον, όπως και η υπόθεση  του κήπου του Ήχου & Φως.

Στο Ήχος & Φως η σημερινή Δημοτική αρχή έκρινε ο Δήμος Ρόδου δεν προστάτευσε τα συμφέροντα του κατά την προηγούμενη περίοδο εντοπίζοντας μια σειρά από αποφάσεις που κινούταν μονομερώς προς το συμφέρον του επενδυτή, χωρίς δηλαδή ταυτόχρονα να διασφαλίζεται και το συμφέρον του Δήμου Ρόδου.

Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε μάλιστα σε ακύρωση κάποιων τέτοιων αποφάσεων και η εταιρεία Ήχος & Φως Α.Ε. αμφισβήτησε τις αποφάσεις αυτές στρεφόμενη δικαστικά κατά του Δήμου Ρόδου.

Στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 προσέφυγε η εταιρεία Ήχος & Φως Α.Ε. προσβάλοντας την απόφαση 520/29.7.2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου διεπίστωσε την ακυρότητα των ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με την τις διατάξεις του ν.4611/2019 από 4.6.2019 έως και 5.12.2019 που αφορούν σε 17 οφειλέτες τα ποσά των οποίων υπερέβαιναν τη διαδικασία ρύθμισης του Δημοτικού Ταμία και κατά τις διατάξεις του άρθρ. 170 παρ. 2 του ν. 3462/2006  ρυθμίζονται σε δόσεις μόνο από την Οικονομική Επιτροπή.

Μεταξύ των ρυθμίσεων αυτών ήταν και αυτή της εταιρείας Ήχος & Φως Α.Ε. με την οποία ο Δημοτικός Ταμίας ρύθμισε ποσό οφειλής 85.000,00 ευρώ σε δόσεις χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα.

Η εταιρεία Ήχος & Φως Α.Ε. άσκησε προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και επι της προσφυγής αυτής ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δεν απεφάνθη εντός δύο μηνών με συνέπεια η προσφυγή αυτή να θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα και η εταιρεία να προσφεύγει πλέον στην Ειδική Επιτροπή του άρθρ. 152 του ν. 3463/2006.

Η Ειδική Επιτροπή συνεδρίασε και εξέδωσε την 10/8.4.2021 απόφαση σύμφωνα με την οποία απέρριψε την προσφυγή της Ήχος & Φως Α.Ε. κρίνοντας παράνομη την ρύθμιση που έκανε ο Δημοτικός Ταμίας και δικαιώνοντας την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου που προχώρησε στην ακύρωση της παράνομης ρύθμισης.

 

Leave A Reply