τεχνικούς ψυκτικών εγκαταστάσεων
Περιφέρεια

Ενημέρωση προς τους τεχνικούς ψυκτικών εγκαταστάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κάλλιστος  Διακογεωργίου αναφέρει :

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους Αρχιτεχνίτες και Εργοδηγούς Ψυκτικούς οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067, ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), δύναται πλέον να χορηγεί τις ανωτέρω Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά Κατηγορίας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ) μετά την έκδοση της υπ. αρ. Κ1/27707 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β’/26-03-2021).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (www.eoppep.gr) ή επικοινωνώντας με το τμ. Επαγγέλματος της Δνσης Ανάπτυξης Δωδ/σου της Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, στο τηλ. 22413 64716 ή στο email e.moustaki@rho.pnai.gov.gr

Ενημερώνουμε επίσης τους λοιπούς επαγγελματίες, Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους, Χειριστές ΜΕ, Τεχνίτες Μηχ. Εγκ., ότι το Τμ. Επαγγέλματος, την παρούσα περίοδο και ενόψει των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού δεν έπαψε να δέχεται αιτήσεις και να εξετάζει φακέλους για την απόκτηση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών.

Όσον αφορά στις εξετάσεις για την απόκτηση των παραπάνω επαγγελματικών αδειών, ενημερώνουμε ότι οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται από έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του ΕΟΠΠΕΠ και ένα εκπρόσωπο της αρμόδιας Επαγγελματικής Ομοσπονδίας, είναι σε ισχύ και συνεδριάζουν σε τακτά διαστήματα και όποτε απαιτείται.