Νίκος Μπόνης Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου
Περιφέρεια

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ευχαριστεί τον Γ. Χατζημάρκο για το πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ), της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid – 19, υπεγράφη η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 των 3.705 επιχειρήσεων, που κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίες θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των 35.000.000 ευρώ.

Στο Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ», δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία, για το λιανεμπόριο, ένα κλάδο που διαχρονικά έχει δεχθεί τη μικρότερη στήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν είχε πρόσβαση στις επιδοτήσεις- επιχορηγήσεις. Στο Λιανικό εμπόριο διατέθηκε το μεγαλύτερο ποσό των πόρων του Προγράμματος.

Σε αυτή τη κατηγορία υποβλήθηκαν 1.381 έγκυρες αιτήσεις, οι οποίες και θα χρηματοδοτηθούν όλες, Ποσοστό επιτυχίας 100,00%.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου θα ήθελε να ευχαριστήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατηζημάρκο, που έδωσε πνοή ζωής στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου του τόπου μας.

 

Ρόδος, 14 Απριλίου 2020 Εκ του Εμπορικού Συλλόγου