ΔΕΡΜΑΕ α.ε. στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών
Εντύπωση έχουν προκαλέσει οι πολλαπλοί διαγωνισμοί των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΡΜΑE  ΑΕ που διαχειρίζεται σημαντικά ακίνητα του Δήμου Ρόδου όπως τις Πηγές Καλλιθέας και την Κοιλάδα των Πεταλούδων.
Τους τελευταίους μήνες έχουν ανέβει αρκετοί διαγωνισμοί που αφορούν την διαχείριση των ακινήτων αυτών και έχουν προκαλέσει την εντύπωση αλλά έχουν συγκεντρώσει και την προσοχή των ελεγκτικών αρχών για το ύψος του προϋπολογισμού τους και το αντικείμενο τους. 
Για την Κοιλάδα των Πεταλούδων, η διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. ανέβασε συνοπτικό διαγωνισμό με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και με τίτλο : 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ.
Ο παραπάνω διαγωνισμός που πήρε αριθμό αριθμό συστήματος 21PROC0088079735 2021-02-02 έχει ως αντικείμενο εκτός της έκδοσης των εισιτηρίων των επισκεπτών στην Κοιλάδα Πεταλουδών και ένα άλλο αντικείμενο, αυτό “της υποδοχής των επισκεπτών στο φυσικό μνημείο και της καθοδήγησης τους στους χώρους αυτού. Της διανομής των πληροφοριακών φυλλαδίων”. Μέχρι εδώ όλα καλά. Πλην όμως η ίδια εταιρεία, η ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. και για το ίδιο μνημείο, της Κοιλάδας Πεταλούδων και για το ίδιο διάστημα έχει βγάλει και έναν άλλο διαγωνισμό με τίτλο :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INFORMATION DESK) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.000 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ. 
Σε αυτό τον διαγωνισμό που πήρε αριθμό συστήματος 21PROC008087512 2021-02-03 το αντικείμενο που περιγράφεται ως υποχρέωση του αναδόχου είναι μεταξύ και άλλων το εξής : 
-Η εξασφάλιση άριστης εξυπηρέτησης επισκεπτών του φυσικού μνημείου
Παροχή πληροφοριών (στην ελληνική, την αγγλική και την γερμανική γλώσσα) για τα σημεία ενδιαφέροντος του φυσικού μνημείου και της εν γένει περιοχής
-Προσφορά έντυπης πληροφόρησης.
Σε δύο λοιπόν διαφορετικούς διαγωνισμούς, περιγράφεται και αντικείμενο παρεμφερές και αυτό είναι που έχει προκαλέσει πλήθος συζητήσεων και προβληματισμού που μάλιστα σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουν τραβήξει την προσοχή των ελεγκτικών αρχών. Κάποιοι μιλούν για κατάτμηση του ίδιου αντικειμένου και σίγουρα εκτός από την διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και ο Δήμος Ρόδου που είναι και ο μέτοχος της εταιρείας.