Καμπουράκης Ψήφισμα ΔΕΗ
Δήμος

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας  του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για την εξαίρεση του κριτηρίου της εντοπιότητας από την τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Ρόδο   

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας  του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για την εξαίρεση του κριτηρίου της εντοπιότητας από την τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Ρόδο   

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός της μη μοριοδότησης του κριτηρίου της εντοπιότητας, στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού της ΔΕΗ, στα δύο εργοστάσια Σορωνής και Κατταβιάς, για τις θέσεις εργασίας.

Το προσόν της εντοπιότητας, για προσλήψεις σε μία δραστηριότητα που έχει περιβαλλοντικές προεκτάσεις όπως αυτή της ΔΕΗ, αποτελεί ευθέως ένα ανταποδοτικό όφελος για τους κατοίκους μίας νησιωτικής περιοχής.

Η εντοπιότητα όπως έχει καταγραφεί και σε Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και σε εισηγητικές εκθέσεις νόμων, που διέπουν προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εισάγεται για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος, που προκύπτει μετά τις προσλήψεις ατόμων που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών, όπου γίνονται οι προσλήψεις, και «επιδιώκουν την μετάταξη ή απόσπασή τους στον τόπο κατοικίας τους».

Η εντοπιότητα «προβλέπεται δηλαδή σωρευτικά, ως μέτρο αποτροπής της αποψίλωσης των υπηρεσιών, από προσωπικό, η πρόσληψη μόνο δημοτών και η δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία επί δεκαετία».

Στα νησιά και ειδικώς στα απομακρυσμένα με τις μείζονος σημασίας ιδιαιτερότητες σε επίπεδο διαβίωσης, αλλά ακόμη και εθνικής ασφάλειας, το κριτήριο της εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού μπορεί να αιτιολογηθεί ως κοινωνικό κριτήριο για την ενίσχυση του πληθυσμού και ως κίνητρο για τη συγκράτηση του πληθυσμού και την αποτροπή της εσωτερικής μετανάστευσης.

Μας προκαλεί δε έκπληξη το γεγονός, ότι σε προκηρύξεις της ΔΕΗ, σε άλλες νησιωτικές περιοχές, το κριτήριο της εντοπιότητας προβλέφθηκε, δίνοντας στις κοινωνίες τους το αντιστάθμισμα από τη λειτουργία των μονάδων της επιχείρησης.

Ζητούμε την αποκατάσταση της αδικίας, με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας, και την αναγνώριση της προσφοράς τους.

Ο Δήμαρχος Ρόδου

Αντώνης Β. Καμπουράκης