επισιτισμός
Ρόδος

Eργατικά Κέντρα Ρόδου- Κρήτης : «Δικαίωση!! Καμία μάχη δεν είναι χαμένη εάν δεν δοθεί !! »

 

Για “δικαίωση” σε ό,τι αφορά την έκτακτη αποζημίωση για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού- τουρισμού, κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου.

Κοινή ανακοίνωση Εργατικών Κέντρων Ρόδου και Κρήτης

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των διοικήσεων των Εργατικών Κέντρων:

Μετά από αρκετές και πολύμηνες προσπάθειες η δικαίωση για το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων και των κατηγοριών αυτών που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν εκτός των μέτρων στήριξης, ήρθε!!

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε μέσα από τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου και Κρήτης αλλά με την πολύτιμη βοήθεια του κ. Καραγεωργόπουλου Δημήτρη και του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση», τη βοήθεια του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε, κ. Παναγόπουλου Ιωάννη, της αρμόδιας Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Στρατινάκη Άννας, και την καταλυτική πρωτοβουλία που πήρε η βουλευτής Δωδεκανήσου, η κ. Ιατρίδη Μίκα, εκδόθηκε η ΚΥΑ ώστε αρκετές χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα να μπορέσουν να πάρουν την έκτακτη αποζημίωση.

Μέσα από το ΦΕΚ 15241/2021 εγκρίνεται η έκτακτη αποζημίωση των εποχιακά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021.

Για μας αποτελεί σημαντικό γεγονός ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε τη δέσμευση που δώσαμε από την πρώτη μέρα στους συναδέλφους μας, όπως υλοποιήσαμε και όλες τις προηγούμενες δεσμεύσεις για όλες τις κατηγορίες των συναδέλφων που καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα της κρίσης να εντάξουμε στα μέτρα στήριξης. Δυστυχώς και πάλι διακρίνουμε μία ανισότητα ανάμεσα στους εποχικούς εργαζομένους γιατί μένουν έξω από τις τελευταίες ρυθμίσεις συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν να βάλουν στο σπίτι τους έστω και ένα ευρώ από πέρυσι. Είναι αυτοί που τιμωρήθηκαν επειδή δούλεψαν παραπάνω το 2019 και επιδοτήθηκαν παραπάνω από 80 ημέρες, οι συνάδελφοι που τελείωσε η επιδότηση ανεργίας τους μετά τα τέλη του Φλεβάρη.

Καλούμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και δεν μπαίνουν στις ρυθμίσεις να έρθουν σε επαφή με τα Εργατικά Κέντρα, ώστε να συλλέξουμε στοιχεία

και κατόπιν να έρθουμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και να μπορέσουμε να δώσουμε λύση και σε αυτούς.

Το σλόγκαν μας «κανείς εργαζόμενος μόνος του» και «κανείς εργαζόμενος χωρίς εισόδημα» δεν ήταν τρικ! Ήταν πραγματικότητα!! Ήταν αυτό που πραγματικά πιστεύαμε και πιστεύουμε. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθειά μας αυτή και κυρίως τους εργαζόμενους για την επιμονή και την υπομονή που έδειξαν παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες που βίωναν. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους εμπράκτως!! Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι κανείς εργαζόμενος δεν είναι μόνος του και ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα μείνει χωρίς εισόδημα!! Συνεχίζουμε τις προσπάθειες όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε!!

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που επιδοτείται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), και πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος 2020,

β) έλαβε τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,

γ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,

δ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,

ε) δεν είναι δικαιούχος, δεν έλαβε ή δεν θα λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) ή από άλλη αιτία, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Ύψος αποζημίωσης

1. Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος του άρθρου 1 και καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

2. Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Διαδικασία καταβολής της έκτακτης αποζημίωσης

1. Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού και κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 από τους δικαιούχους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και διασταύρωση και έλεγχο με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.

2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται επίσης για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,

β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,

γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ), δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ και να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

4. Η καταβολή στους δικαιούχους της μηνιαίας αποζημίωσης πραγματοποιείται για τους μήνες αναφοράς, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και καταβάλλεται για κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ