ασφαλτοστρώσεις Καμείρου
Δήμος

Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων στη Δ.Ε Καμείρου

Η Δημοτική Αρχή του κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Αθηνόδωρο Χ. Κωνσταντίνου, στα πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020 & 2021, εκτελούν τα έργα που προβλέπονται στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 1.660.000,00 ευρώ.

Παρότι η πανδημία του Κορονοϊού εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επίδραση στο εργασιακό μας περιβάλλον, το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσία μας, το οποίο και ευχαριστούμε, συνεχίζει μεθοδικά να εργάζεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και ευελπιστούμε ότι παρά τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες, θα το ολοκληρώσουμε.

Σε συνέχεια των εργασιών μας και μετά τη σύνταξη της τεχνική μας μελέτης που περιλαμβάνει τις εργασίες Ασφαλτοστρώσεων-Τσιμεντοστρώσεων Οδοστρωμάτων σε οδούς της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, δημοπρατήσαμε το έργο με προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24% και χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, για τις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες:

1. Δημοτική Κοινότητα Σαλάκου

· Δρόμος στη περιοχή Καλάθα.

· Δρόμος στη περιοχή Πλάτανος.

2. Δημοτική Κοινότητα Διμυλιάς

· Κεντρική πλατεία Ελεούσας.

· Οδός από την παιδική χαρά της Ελεούσας.

· Οδός πίσω από την Εκκλησία των Αγίων Σαράντα.

· Οδός από το παλαιό σχολείο της Δ.Κ. Διμυλιάς.

3. Δημοτική Κοινότητα Φανών

· Οδός από ΕΑΣΔ προς Ι.Ν. Αγίου Νικήτα.

· Οδός από το τέλος της προηγούμενης οδού προς την είσοδο της Δ.Κ. Φανών.

· Οδός από την είσοδο της Δ.Κ. Φανών έως τον Ι.Ν. Αγίου Νικήτα.

4. Δημοτική Κοινότητα Απολλώνων

· Οδός από περιοχή ‘‘Αρυάκι’’ έως περιοχή ‘‘Τριόδι’’.

· Οδός στη περιοχή ‘‘Βρυσάκλα’.’

5. Δημοτική Κοινότητα Σορωνής

· Οδός πίσω από το κατάστημα ‘‘Ηλεκτραγορά’’ και παράλληλα με την Επαρχιακή οδό.

· Οδός στη περιοχή του Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Σορωνής.

6. Δημοτική Κοινότητα Πλατάνια

· Οδός στον περιμετρικό δρόμο γηπέδου.

· Οδός από την αποθήκη της Δ.Κ. Πλατανιών.

· Οδός περιμετρικά της Ι.Μ. Αγίου Θωμά.

7. Δημοτική Κοινότητα Καλαβαρδών

· Οδός από την πλατεία προς την Εκκλησία.

· Οδός από την Εκκλησία προς τη διασταύρωση για Δημοτικό Σχολείο.

· Ανώνυμη οδός, συνέχεια της προηγουμένης οδού.

Μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρία «ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε.» με ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Γραφείο Αντιδημάρχου

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

Αθηνόδωρου Χ. Κωνσταντίνου