εργασίες δημοτική κοινότητα Ιαλυσού
▪ Εκτελέστηκαν εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, κλαδέματα, επισκευές πεζοδρομίων και παρτεριών στην κεντρική πλατεία Ιαλυσού, στις οδούς Ιερού Λόχου, Τριαντών, Φιλερήμου και στην παραλιακή ζώνη Ιαλυσού.
▪ Τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια στην τουριστική ζώνη Ιξιάς και Φανερωμένης.
▪ Εκτελέστηκαν εργασίες απεντόμωσης και ψεκασμοί σε διάφορα ρέματα.
▪ Από το Φυτώριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προμηθευτήκαμε δέντρα και λουλούδια που φυτεύτηκαν στα πεζοδρόμια επι της Λεωφόρου Ηρακλειδών.
▪ Επιπλέον σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έγιναν καθαρισμοί ρεμάτων καθώς και νέα διαγράμμιση στον αρχαιολογικό λόφο της Φιλερήμου όπως και εργασίες καθαριότητας και αποψίλωσης.
▪ Οι παραπάνω εργασίες έγιναν με εργατικό προσωπικό και επίβλεψη της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, της Διεύθυνσης Πρασίνου Δήμου Ρόδου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Με την άριστη συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επιτυγχάνεται ο κοινός βασικός άξονας που είναι η καλυτέρευση της καθημερινότητας του πολίτη. Προχωράμε μπροστά με υπευθυνότητα!
Ο αντιδήμαρχος Ιαλυσού, Αρχαγγέλου & Καλυθιών Γεώργιος Πατσάης