προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Ρόδος

108 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο του Ν. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Κωδικός θέσης: 110
Τόπος απασχόλησης: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 111
Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 29

Κωδικός θέσης: 112
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 21

Κωδικός θέσης: 113
Τόπος απασχόλησης: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 11

Κωδικός θέσης: 114
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 115
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΙΡΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 7

Κωδικός θέσης: 116
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΚΩ (ΧΑΜΑΜ – ΑΠΟΘΗΚΗ Τ’ ΑΛΑΤΙΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΝΕΡΑΤΖΙΑΣ (Δήμος Κω, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 6

Κωδικός θέσης: 117
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΩ (Δήμος Κω, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 10

Κωδικός θέσης: 118
Τόπος απασχόλησης: CASAROMANA ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΩ (Δήμος Κω, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 5

Κωδικός θέσης: 119
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΜΗΣ (Δήμος Σύμης, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 120
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Δήμος Καλύμνου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 121
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
(Δήμος Καρπάθου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 122
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΟΥ (Δήμος Κάσου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 123
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  (Δήμος Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 124
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  (Δήμος Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 125
Τόπος απασχόλησης: CASAROMANA ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΩ (Δήμος Κω, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 126
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΚΩ (ΧΑΜΑΜ – ΑΠΟΘΗΚΗ Τ’ ΑΛΑΤΙΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΝΕΡΑΤΖΙΑΣ (Δήμος Κω, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 127
Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΥΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 128
Τόπος απασχόλησης: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 129
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 130
Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΡΟΥ (Δήμος Λέρου, Ν. Δωδεκανήσου)
Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Αριθμός ατόμων: 1