Φραγκάκης Χάλκη
Δωδεκάνησα

Ε.Φραγκάκης : “Περιορισμός του πολιτικού ανταγωνισμού”

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο δήμαρχος Χάλκης κ. Ευάγγελος Φραγκάκης, αναφέρει τα εξής:

Ο βασικός χώρος που συναντάται η διοίκηση με την πολιτική και το κράτος με την κοινωνία είναι αναμφισβήτητα η τοπική αυτοδιοίκηση.

Είναι ο χώρος ο οποίος καταφέρνει να ανταποκριθεί με ευρηματικότητα και ευελιξία σε κάθε νέα πρόκληση. Είναι ο πολιτικός χώρος ο οποίος έχει χρέος να ασπάζεται και να δίνει συνέχεια στα έργα και τις ορθές πρακτικές που εφάρμοσαν οι προηγούμενες ηγεσίες του τόπου, αποδεχόμενος το πρότερο άρτιο πολιτικό έργο.

Η συνέχιση του πολιτικού έργου θα εξασφαλίσει πριν και πάνω από όλα, ροή ανάπτυξης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο επιζήμιος πολιτικός ανταγωνισμός θα φέρει επιβράδυνση και ματαίωση στον τομέα της γενικότερης εξέλιξης του τόπου. Εν τέλει θα βλάψει τους ίδιους τους πολίτες, των οποίων η μοναδική επιθυμία ήταν η αλλαγή προς το καλύτερο.

Κάθε πολιτικός ηγέτης που σέβεται τον τόπο που εδράζεται, οφείλει να αποδέχεται τις καλές πρακτικές και το έργο των προκατόχων του, να το αναγνωρίζει και να το συνεχίζει.

Η πολιτική αποτελεί μια τέχνη στην οποία συμπληρώνοντας τα κομμάτια ενός ευρύτερου έργου και συνυπάρχοντας αρμονικά θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα και να φτάσει στην επιτυχία όποιος και αν ήταν ο εμπνευστής του