ΦΟΔΣΑ-Ν.-ΑΙΓΑΙΟΥ.
Περιφέρεια

Στη Μήλο το επόμενο μεγάλο περιβαλλοντικό έργο του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Η πρώτη απόφαση ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο όνομα του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου

 

Μετά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου, το οποίο έχει υποβληθεί στην Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ για έγκριση δημοπράτησης, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. προχωρά στην υλοποίηση του επόμενου μεγάλου περιβαλλοντικού έργου, που αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 4,87 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Μήλος σύγχρονες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων.

 

Ειδικότερα, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ,  Γιώργου Ζερβού, τροποποιείται η Πράξη «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πράξης, κύριοι Δικαιούχοι του έργου είναι ο Δήμος Μήλου και  ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υποστηρίξει Τεχνικά τον Φορέα στην υλοποίηση των υποέργων αρμοδιότητας του.

 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Μήλου και ειδικότερα στη χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων και τη διάθεση των υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων σε χώρο υγειονομικής ταφής, καθώς και τις απαραίτητες υποστηρικτικές ενέργειες.

Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του νεοσύστατου ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Μήλου τους τελευταίους 4 μήνες αποδεικνύοντας πως ο φορέας δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα αντίληψη και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά και να επιλύσει οριστικά ένα κρίσιμο και χρονίζον πρόβλημα.

 

Το έργο είναι απαραίτητο, διότι θα συμβάλει προκειμένου στον Δήμο Μήλου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων (υπολειμμάτων) – με πρόβλεψη να καλύψει τον μόνιμο αλλά και τον εποχικό πληθυσμό της Μήλου – καθώς και στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας

Τα οφέλη του έργου είναι:

  • η εξασφάλιση υποδομών ασφαλούς και υγειονομικής διάθεσης στο νησί της Μήλου
  • η μείωση των αποβλήτων του Δήμου Μήλου που θα πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, της οικιακής κομποστοποίησης
  • η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου προς τους πολίτες, λόγω της εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων.

 

Η επιλέξιμη  δημόσια δαπάνη της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4.822.017,47 €

 

Ο ΦΟΔΣΑ θα υλοποιήσει :

  • Την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Μήλου που αποτελεί απαραίτητη υποδομή για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων (υπολειμμάτων) του Δήμου, καθώς η έλλειψη οργανωμένης υποδομής για την ασφαλή τελική διάθεση των αστικών αποβλήτων δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα στο νησί.
  • Την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων.

 

Ο Δήμος Μήλου θα υλοποιήσει :

  • Την κατασκευή της οδού πρόσβασης που είναι απαραίτητο έργο υποδομής για την λειτουργία του ΧΥΤ.
  • Την προμήθεια κάδων και λοιπών μέσων συλλογής με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβανομένης της οικιακής κομποστοποίησης), με σκοπό ο Δήμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τους στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και επιπλέον να μειώσει τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή.
  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών που θα περιλαμβάνουν την αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων/επιχειρήσεων για την έννοια των προδιαλεγμένων οργανικών και την κομποστοποίηση, την άμεση, έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρησή τους για τις διαδικασίες διαλογής στην πηγή και τον τρόπο συμμετοχής τους, την προετοιμασία για τη συμμετοχή τους, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα οφέλη των νέων δράσεων/προγραμμάτων, καθώς και την πληροφόρηση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου.

 

Σύμφωνα με την ωριμότητα των προγραμματιζόμενων από τον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου έργων, το αμέσως επόμενο έργο που παίρνει σειρά, είναι στην Κάρπαθο.