Ρουμάνης Γρηγόρης Νοσοκομείο Ρόδου
Υγεία

Γρ.Ρουμάνης “Ξεκινάει η λειτουργία του ιατρείου Post – Covid στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου”

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η λειτουργία του ιατρείου Post – Covid στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Από τον Φεβρουάριο 2020 η κλινική Covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περιθάλπει ασθενείς με λοίμωξη από τον SARS-CoV2, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η νόσος COVID-19 είναι μία νέα νόσος, η οποία τελεί ακόμα υπό μελέτη όσον αφορά τις άμεσες αλλά και τις απώτερες συνέπειές της. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η διαδικασία ανάρρωσης μπορεί να είναι παρατεταμένη, ενώ μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών που αναρρώνουν δεν έχουν ακόμα αποκλειστεί. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη της φροντίδας και της μακροχρόνιας αποκατάστασης των ανθρώπων που έχουν νοσήσει από τον νέο κορωνοϊό.

Στο ιατρείο POST – COVID θα επανεκτιμώνται οι αναρρώσαντες με τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και ψυχολόγου) με σκοπό αφενός τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων σωματικών και ψυχολογικών επιπτώσεων της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό και αφετέρου την συμβολή στην μελέτη των πιθανών επιπλοκών της νόσου και της βέλτιστης αποκατάστασης.

Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται σε συνεργασία με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ( τηλέφωνα 22413-60252 και 22413-60059) και θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Πέμπτη εκάστου μηνός στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων.                                           

                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ