Ρεματιά Ψίνθου έργα
Δήμος

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα που εκτελούνται για τη διαμόρφωση χώρων της Ρεματιάς Ψίνθου της Δ.Ε Καλλιθέας

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα που εκτελούνται για τη διαμόρφωση χώρων της Ρεματιάς Ψίνθου της Δ.Ε Καλλιθέας. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Αθηνόδωρος Χ. Κωνσταντίνου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή θα γίνουν διαμορφώσεις:

  1. Στο διάδρομο που ξεκινά από το Δημοτικό Σχολείο, διατρέχει τη ρεματιά και καταλήγει στην πλατεία των πηγών «Φασούλι». Εκεί θα γίνει πλακόστρωση με πλάκες Λάρδου ακανόνιστης και τετραγωνικής μορφής ενώ το κράσπεδο θα είναι ελαφρά οπλισμένο με σκυρόδεμα και θα καλουπωθεί με επεξεργασμένη ξυλεία. Στο μέσο του διαδρόμου θα κατασκευαστεί μια μεταλλική γέφυρα, το δάπεδο της οποίας θα είναι επενδυμένο από λωρίδες ξύλου, ενώ στις δύο πλευρές της γέφυρας θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για λόγους ασφαλείας.
  2. Στην πλατεία των πηγών και του διαδρόμου που οδηγεί στη λίμνη. Εκεί θα κατασκευαστεί ξύλινη πέργκολα ημικυκλικής μορφής η οποία θα στηρίζεται σε υποστυλώματα επενδυμένα με πέτρα. Στο διάδρομο που οδηγεί στη λίμνη θα τοποθετηθούν επίσης πλάκες Λάρδου ακανόνιστης και τετραγωνικής μορφής και κιγκλιδώματα ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο. Επιπλέον ανακατασκευάζεται η ράμπα που ενώνει την πλατεία με τον δρομίσκο που οδηγεί στην επαρχιακή οδό πλακοστρώνοντας αντίστοιχα με πέτρα Λάρδου τον διάδρομο που διασχίζει εγκάρσια το ρυάκι.
  3. Στον χώρο μπροστά από τον νερόμυλο όπου θα τοποθετηθούν πλάκες Λάρδου ακανόνιστης μορφής σε συνδυασμό με βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου.  Εκεί θα κατασκευαστεί σκάλα από σκυρόδεμα στην υφιστάμενη είσοδο προς τον νερόμυλο και μία ξύλινη ορθογωνική πέργκολα. Στο τοιχίο που οριοθετεί τη λίμνη από το έδαφος θα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα και το τοιχίο θα επενδυθεί με πέτρα.
  4. Στη γέφυρα που ενώνει τον ανατολικό χώρο του φράγματος και το κτίριο έκθεσης ψαριού «γκιζάνι» που βρίσκεται δυτικά του φράγματος. Εκεί προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικής γέφυρας η οποία περιλαμβάνει υδραυλική μελέτη για τα κανάλια αποχετευτικού αγωγού.

Η δαπάνη του εν λόγω έργου εγκρίθηκε με δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2021. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένο στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Το έργο έχει προϋπολογισμό 327.000,00€ με Φ.Π.Α                          και ανατέθηκε μετά από δημοπρασία στην τεχνική εταιρία του κ. Γεωργίου Μπόκου.

Γραφείο  Αντιδημάρχου

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου