Ρόδος

Ξεκινούν έργα αποκατάστασης σε διάφορες περιοχές της Ρόδου

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΟΥΡΑΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΑΡΟ ΤΗΣ Δ.Δ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Υπογράφθηκαν οι συμβάσεις και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν τα τεχνικά έργα στην Οδό Κ. ΟΥΡΑΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ, στην περιοχή ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΑΡΟ ΤΗΣ Δ.Δ ΚΑΛΥΘΙΩΝ και στην Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου επιμελήθηκαν άμεσα με τη σύνταξη μελετών τις τεχνικές εργασίες για:

Την κατασκευή τοιχίου  για την αντιστήριξη των  πρανών στην οδό Κώστα Ουράνη της  Δ.Κ. Ρόδου. Η οδός Κώστα Ουράνη, σε μήκος περίπου 55 μέτρων κινδυνεύει να υποστεί φθορές καθώς στα κατάντη της έχουν καταρρεύσει τα πρανή που τα αντιστηρίζουν λόγω κατολίσθησης που προέκυψε από τη Θεομηνία και την πλημμύρα της 25-11-2019. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους περίπου 55 μέτρων και ύψους που φθάνει μέχρι και το ύψος των 4,50μ. Προβλέπονται επίσης οι αντίστοιχες χωματουργικές εργασίες εκσκαφών για την δυνατότητα κατασκευής της θεμελίωσης του τοιχίου. Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 90.000,00€ με ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων, έχει καθοριστεί σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την τεχνική εταιρία του κ. Γεωργίου Μπόκου.

 

 

Την αποκατάσταση τμήματος τοιχίου στην περιοχή Φραγκοβούναρο της  Δ.Δ Καλυθιών.

 

 

Το υφιστάμενο τοιχίο ύψους 4 μέτρων βρίσκεται στο πρανές της όχθης του ποταμού Ποτό, διέρχεται από τη θέση Φραγκοβούναρο Καλυθιών και εκβάλλει στη θάλασσα στην περιοχή Τραουνού. Υπέστη υποσκαφή σε ένα τμήμα του, λόγω του μεγάλου όγκου υδάτων που παροχετεύτηκαν από τον ποταμό αλλά και της μεγάλης ταχύτητας ροής με αποτέλεσμα την κατάρρευση συρματοκιβωτιών σε μήκος 30 μέτρων. Το οδόστρωμα της οδού που διέρχεται από τη στέψη του τοιχίου, καταστράφηκε σε μήκος περίπου 10 μέτρων, ενώ σε άλλα σημεία της παρατηρούνται ρωγμές. Η τεχνική μελέτη προβλέπει καθαίρεση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων σε μήκος 30 μέτρων, χωματουργικές εργασίες και κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αφού γίνει η κατασκευή του νέου τοιχίου, θα γίνει επίχωση του πίσω τμήματος και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί πλάκα σκυροδέματος για την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Τέλος προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων αυτοκινήτων.

 

 

Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 74.400,00€ με ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων, έχει καθοριστεί σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την εταιρία «Διαγόρας Τεχνική Ρόδου Α.Τ.Ε.Ε».

 

 

Την αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης και τμήματος δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ισιδώρου.

 

 

Η μελέτη αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου διότι υπέστη υποσκαφή στη θεμελίωση της ξερολιθιάς που στήριζε το πρανές της οδού, με αποτέλεσμα την καθίζηση του οδοστρώματος στο 1/3 του πλάτους της οδού και την αδυναμία πρόσβασης από τα οχήματα. Το συνολικό μήκος του τοιχίου είναι 50,m και κλιμακούμενου ύψους 3,00m έως 2,00m από τη στάθμη του εδάφους και διατομής: (0,90×1,00) + (0,40+0,90)/2 x 0,6+ (0,25×1,40) όπως ορίζει το κατασκευαστικό σχέδιο. Επιπλέον, προβλέπεται η αποκατάσταση τμήματος δρόμου που έχει αποκοπεί και δυσχεραίνει την διέλευση των οχημάτων.

 

 

Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 74.400,00€ με ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων, έχει καθοριστεί σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την εταιρία «B.M.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε».

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου