Δήμος

Ξεκινούν από το Δήμο Ρόδου τα έργα αντιστήριξης του γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας.

Διατέθηκαν 370.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Κατασκευή αντιστήριξης με συρματοκιβώτια για την προστασία γηπέδου ποδοσφαίρου στην δημοτική ενότητα Έμπωνας λόγω κατολισθήσεων από τις θεομηνίες του Νοεμβρίου 2019

Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν την  25η Νοεμβρίου του 2019, όπως είναι γνωστό δημιούργησαν πολλές και μεγάλες καταστροφές στις υποδομές του νησιού μας, με αποτέλεσμα το νησί να  κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ένα μεγάλο πρόβλημα προκλήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Ατταβύρου, στην Τοπική Κοινότητα Έμπωνας και πιο συγκεκριμένα  στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου.

Έπειτα από την άμεση αυτοψία που πραγματοποίησε η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου διαπιστώσαμε την επικινδυνότητα και την αναγκαία άμεση παρέμβασή μας προκειμένου να προλάβουμε επιδείνωση της κατάστασης. Γι΄αυτό  συντάχθηκε μια εξειδικευμένη μελέτη η οποία προβλέπει τα εξής παρακάτω:

  • Για την προστασία των πρανών, έναντι κατολισθήσεων, κατασκευή συστοιχίας αλληλοτεμνόμενων φρατεοπασσάλων συνολικού μήκους 84,00m, με κεφαλόδεσμο, ο οποίος συνδέει τις κεφαλές των πασσάλων στους οποίους μεταβιβάζουν το φορτίο του υπερκείμενου κατακόρυφου στοιχείου, εδραζιωμένων επί σταθερού εδάφους (πατελιά)στο «φρύδι» του πρανούς, κατάντη του γηπέδου. Διατομής Φ80 και ύψους, κυμαινόμενου από L=6.00m ως L=12,00m
  • Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων εγκάρσια του κεφαλόδεσμου έως τις ακμές τους γηπέδου για την κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους για αποστράγγιση, επί διαχωριστικού γεωυφάσματος, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

 

Το έργο αυτό με προϋπολογισμό 370.000,00€  βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020 και 2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αποπεράτωσή του από την ανάδοχη τεχνική εταιρία του κ. Κορκίδα Γ. Ανδρέα προβλέπεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο το Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, αλλά και το επιστημονικό και διοικητικό δυναμικό που στελεχώνει την Υπηρεσία μου. Είναι σημαντικό να προσθέσω ότι, τα είκοσι οκτώ (28) άτομα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών αν και έχουν να καλύψουν όλο το νησί σε μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα, ανταποκρίνονται με ευσυνειδησία στις υποχρεώσεις τους και στις έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου