Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία
Ρόδος

Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάση της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://proti-eggragi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 εγγράφονται μαθητές/-τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 μαθητές/-τριες γεννημένοι το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις των νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου (ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου) και να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, καθώς και τα στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τις ώρες επικοινωνίας με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί σε γονείς/κηδεμόνες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι η “αποδοχή” της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Επίσης,

για πρώτη φορά από φέτος, πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

 

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/-τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και γίνονται αποκλειστικά δια ζώσης. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν μαθητές/-τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Ήδη, οι διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα τους ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης, αν το επιθυμούν. Στην περίπτωση που επιθυμούν, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής και καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν αρμοδίως για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών.

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί σε γονείς/κηδεμόνες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από τις σχετικές εγκυκλίους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου https://dipe.dod.sch.gr/

Κατά την επόμενη σχολική χρονιά, τόσο για τα Νηπιαγωγεία όσο και για τα Δημοτικά Σχολεία, γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο των εγγραφών, λόγω της παράτασης των μέτρων αποφυγής διάδοσης του covid-19, οι αιτήσεις εγγραφής στα Δημοτικά Σχολεία, μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς αποφυγή μετακινήσεων (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail ή μέσω ταχυδρομείου). Η πρόβλεψη αυτή ισχύει ειδικά για τις περιοχές που είναι σε εγκλεισμό (lockdown). Ενημερώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες λειτουργούν διοικητικά και στις κατακόκκινες περιοχές , ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς η μετάβαση γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο. Παραμένει όμως σταθερός στόχος μας να περιορίσουμε την κινητικότητα στον μέγιστο βαθμό.