Λειτουργία των ΚΕΠ μετά τις 15 Φεβρουαρίου
Δήμος

Λειτουργία των ΚΕΠ μετά τις 15 Φεβρουαρίου

Μετά τις 15 Φεβρουαρίου θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας οι υπάλληλοι στα ΚΕΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε  ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης του Δήμου Ρόδου κ. Ι. Καμπούρης.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρονται τα εξής:

 

”  Βάσει της υπ. αριθμ. 4025ΕΞ2021/12.02.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα ΚΕΠ από τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας, θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία αυτού, από τον υπεύθυνο λειτουργίας του, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας), καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. ια παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 534).

 

Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ, πλην αυτών οι οποίοι προσέρχονται για τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού εμβολιασμού, καθώς και των δικηγόρων οι οποίοι εξυπηρετούνται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

 

Ομοίως, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο στις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και στις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών, μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετούν, ανεξάρτητα από το επείγον ή μη του αιτήματος, είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε μέσω των θυρίδων, είτε μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης μέσω της τηλεδιάσκεψης «MyKEPLive», εφόσον έχουν ενταχθεί σε αυτή.

Σε παραγωγική λειτουργία είναι και η υπηρεσία ψηφιακής εξυπηρέτησης «myKEPlive» από το ΚΕΠ  (0017) της  Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, στη Λεωφόρο Ελευθερίας 51, στη Κρεμαστή. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού για να εξυπηρετούνται μέσω βίντεο-κλήσης/ τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο του ΚΕΠ την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ωρών, δίχως να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά κάποιας υπηρεσίας.

 

Ο πολίτης, μετά την είσοδό του στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», μπορεί να επιλέξει το θεματικό πεδίο των υπηρεσιών που τον ενδιαφέρει.

– Στο θεματικό πεδίο «Πληροφόρηση – Αίτηση», οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη είναι πενήντα δύο (52). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται πιλοτικά από τριάντα οκτώ (38) Δήμους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας.

– Στο θεματικό πεδίο «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις», περιλαμβάνονται διακόσιες τριάντα πέντε (235) διαδικασίες προς ενημέρωση και δώδεκα (12) διαδικασίες προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους.

– Στο θεματικό πεδίο «Εξυπηρέτηση πολιτών με Αναπηρία» παρέχονται οι πενήντα δύο (52) υπηρεσίες του θεματικού πεδίου με τίτλο «Πληροφόρηση – αίτηση». Σε  αίτημα  που έχει καταθέσει πολίτης με αναπηρία  και  έχει ζητηθεί η χρήση Διερμηνέα Ελληνικής νοηματικής/χειλεανάγνωσης, δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης και πιστοποιημένος διερμηνέας με τη συνδρομή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών

– Στο θεματικό πεδίο «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας» περιλαμβάνονται πέντε (5) δημοτικές υπηρεσίες.

Το «myKEPlive», θέτει τέλος σε χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, σε περιπτώσεις που χρειάζονται απλές βεβαιώσεις από το κράτος. Παράλληλα, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χρόνο να μεταβούν σε ΚΕΠ και οι πολίτες που -για οποιοδήποτε λόγο- δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι τους. Η πλατφόρμα του «myKEPlive» είναι επίσης προσανατολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ, προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής.

Τέλος, μετά την επιτυχή έναρξη και λειτουργία των ΚΕΠ της συνοικίας του Αγ. Ιωάννη στην πόλη της Ρόδου και της Κοινότητας Λίνδου, σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει την λειτουργία του ακόμα ένα νέο ΚΕΠ στο Δήμο μας, αυτό της Κοινότητος Κοσκινού.

 

Με εκτίμηση

Ιωάννης Δ. Καμπούρης

Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής,

Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη

και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

Δήμου Ρόδου”