Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο Ρόδου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο Ρόδου

Το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη μετονομάζεται σε “Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας” με τον Ν.4368/2016(ΦΕΚ Α21/21-2-2016).

Σκοπός & Στόχοι

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή του.

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη, ει δυνατόν, δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Το Γραφείο είναι αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Βασικές αρχές λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως:

Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α21/21-2-2016)

Ν. 2071/92 (Α΄123/14.07.1992),Άρθρα 47 &94-100,

Ν. 2716/99 (Α΄96/17.05.1999), Άρθρα 1&2,

Ν. 2519/97 (Α΄165/21.08.1997), Άρθρο 1,

Ν.2619/98 (Α΄132/19.06.1998), Άρθρο 1,

Ν.3418/05 (Α΄287/28.11.2005),

Π.Δ.216/01 (Α΄167/25.07.2001)

Αρμοδιότητες Γραφείου

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

  • την καθοδήγηση του πολίτη σε θέματα των τομέων Υγείας.
  • την σωστή ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του.
  • την ενημέρωση του πολίτη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
  • την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες.
  • την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.
  • την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
  • την σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.

 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στον τομέα των Δικαιωμάτων Ληπτών / τριών Υγείας λειτουργεί σε νέο χώρο (στην είσοδο του κτιρίου του Νοσοκομείου ) αντίστοιχο γραφείο.

Το συγκεκριμένο γραφείο έχει σαν αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Αιτήσεις για χορήγηση Ιατρικών Βεβαιώσεων – Φακέλων Νοσηλείας

2. Ενημέρωση για ενδονοσοκομειακές διαδικασίες

3. Υποβολή παραπόνων

4. Ευχαριστήρια

5. Δηλώσεις γέννησης παιδιών (Ληξιαρχείο)

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 22413-60104 και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στο mail: rights@rhodes-hospital.gr , ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών.

 

Please follow and like us: