Επιτροπή ισότητας στον δήμο Ρόδου
Δήμος

Επιτροπή ισότητας στον δήμο Ρόδου

Στην απόφαση, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Συστήνεται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ρόδου, του άρθρου 6 του Ν.4604/2019, που αποτελείται από τους:

1) κα Ευδοκία Πάττα – Αποστολίδη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Ισότητας και Οικολογίας ως Πρόεδρο
2) κα Αικατερίνη Μπιλιά, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ρόδου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Μιχαήλ Σταυρή, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ρόδου

3) κα Παναγιώτα Παπαχρυσαφή ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα. Άννα Κακαλέ, από την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου
4) κα Ευριδίκη Σπύρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Παρασκευή Καλοή, από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου
5) κα Μουτάφη Δέσποινα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Φλώρα Ντύλλη από τη ΧΕΝ Ρόδου

6) κ. Διονύση Γουβιά ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Σπύρο Στογιάννη ως λαϊκό μέλος
7) κα Μαρία Κουρουτσίδου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα. Αφροδίτη Ιωάννου ως λαϊκό μέλος

8) κα Ελευθερία Παπανθίμου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα  Θεανώ Χρυσού, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας ως γραμματειακή υποστήριξη
9) κα Χριστίνα Καραγιάννη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας ως gender expert του Δήμου.

Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει, για την επίτευξη της ομοιόμορφης λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων). Επιπλέον, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της, όπως επίσης και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας.

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Αντώνης Β. Καμπουράκης