Τετάρτη, Μάι 12

Τριπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 26 Ιανουαρίου. Στη μία συνεδρίαση θα συζητηθεί ο απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του 2019 και στην άλλη η έγκριση οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων του 2019.

Στην τρίτη συνεδρίαση θα συζητηθούν τρέχοντα θέματα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τα εξής:
Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Υποβολή Αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας V-43 Οικοδομών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα  Καπνοβιομηχανίας (1ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Ρόδου), αρ. εισήγησης 515-2021 της εφαρμογή εισηγήσεων,  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

2.  Υποβολή Αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας  366 Γαιών Ρόδου, από το Υπουργείο Υγεία (πρώην Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το προσχολικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων, αρ. εισήγησης 515-2021 της εφαρμογή εισηγήσεων, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

3.  Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ρόδου, για το έτος 2021, αρ. εισήγησης 533-2021 της εφαρμογής εισηγήσεων), Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

4. Εξουσιοδότηση του Δήμου Ρόδου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, αρ. 495-2021 εισήγησης της εφαρμογής εισηγήσεων, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

5. Έγκριση της αρ.001/ 08.01.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη χορήγηση άδειας κοπής δένδρων, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

6. Έγκριση της αρ. 002/09.01.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής δουλείας διάβασης των Κ.Μ.347, 347Β, 347Γ, 347Δ γαιών Ρόδου με τη δημοτική οδό Ι. Ψυχάρη, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 347Γ γαιών Ρόδου, της επιχείρησης «Κέντρο Αποθήκευσης και διανομής» ιδιοκτησίας  «Καμπούρη Φιλ. Εμμανουήλ», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

7. Έγκριση της αρ.003/08.01.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση μελέτης, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 1161 γαιών Ασκληπειού για χρήση «κατοικιών» ιδιοκτησίας  «Κλημαντή Γεωργίου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

8.  Έγκριση της αρ. 005/08.01.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Έγκριση  της  υπ’ αρ. 85/2020 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Ρόδου  με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης περιπτέρου έμπροσθεν πάρκου Ροδινιού-εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων Δήμου Ρόδου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

9. Έγκριση της αρ. 006/08.01.2021  Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έκκριση της αρ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίον πλατείας Ζίγδη (Ακαδημίας) κατ’ εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

10. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.), αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 78/2020, (Εισηγητής:  Πρόεδρος ΔΟΠ κ. Γεώργιος Τριάντος).

11. Συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2021, αρ. 453/2021 εισήγησης της εφαρμογής εισηγήσεων, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος  Ταρασλιάς).

12. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ειδικό Κανονισμό Τουριστικού Λιμένα  (Μαρίνα Ρόδου), προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού.

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή καθορισμού χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη.

14. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από την κτηνίατρο κ. Ζαχαρούλα Τσαβαρή του Εμμανουήλ, αρ. 542/2021 εισήγησης της εφαρμογής εισηγήσεων, (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).

15. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2021,  αρ. 543/2021 εισήγησης της εφαρμογής εισηγήσεων, (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).

 

Comments are closed.