Γιώργος Χατζημάρκος, για το τέμενος Γαζή Χασάν στην Κω

Γιώργος Χατζημάρκος, για το τέμενος Γαζή Χασάν στην Κω

Γιώργος Χατζημάρκος, για το τέμενος Γαζή Χασάν στην Κω